Gatis Tomsons

rocket science

Wine smukās krāsās

Esmu šad, tad lietojis Windows aplikācijas uz Linux (IE6, Picasa, GoogleEarth) un viena no galvenajām lietām, kas mani tracināja bija tā, ka visi logi izskatās tik pretīgi pelēki - ritīgi emulēti. Tad nu netīšām atradu veidu, kā tās krāsas var izmainīt.

Tātad veram vaļā failu ~/.wine/user.reg un sekciju, kura saucas [Control Panel\\Colors] nomainam pret šo te:

[Control Panel\\Colors] 1122940464
"ActiveBorder"="154 154 154"
"ActiveTitle"="0 0 0"
"AppWorkSpace"="154 154 154"
"Background"="246 246 246"
"ButtonAlternativeFace"="200 0 0"
"ButtonDkShadow"="154 154 154"
"ButtonFace"="246 246 246"
"ButtonHilight"="238 238 238"
"ButtonLight"="246 246 246"
"ButtonShadow"="238 238 238"
"ButtonText"="0 0 0"
"GradientActiveTitle"="213 166 55"
"GradientInactiveTitle"="213 166 55"
"GrayText"="128 128 128"
"Hilight"="100 132 164"
"HilightText"="255 255 255"
"InactiveBorder"="246 246 246"
"InactiveTitle"="193 197 171"
"InactiveTitleText"="255 255 255"
"InfoText"="0 0 0"
"InfoWindow"="246 246 246"
"Menu"="246 246 246"
"MenuBar"="0 0 0"
"MenuHilight"="100 132 164"
"MenuText"="0 0 0"
"Scrollbar"="246 246 246"
"TitleText"="255 255 255"
"Window"="255 255 255"
"WindowFrame"="154 154 154"
"WindowText"="0 0 0"

un rezultātā jūs iegūstat šitik smuku wine logu: Wine smukās krāsās

Papildināts

Šeit kods priekš Ubuntu toņiem:

[Control Panel\\Colors] 1176981676
"ActiveBorder"="239 235 231"
"ActiveTitle"="203 133 61"
"AppWorkSpace"="198 198 191"
"Background"="93 77 52"
"ButtonAlternativeFace"="200 0 0"
"ButtonDkShadow"="85 85 82"
"ButtonFace"="239 235 231"
"ButtonHilight"="255 255 255"
"ButtonLight"="255 255 255"
"ButtonShadow"="198 198 191"
"ButtonText"="0 0 0"
"GradientActiveTitle"="239 235 231"
"GradientInactiveTitle"="239 235 231"
"GrayText"="198 198 191"
"Hilight"="246 200 129"
"HilightText"="0 0 0"
"InactiveBorder"="239 235 231"
"InactiveTitle"="239 235 231"
"InactiveTitleText"="255 255 255"
"InfoText"="0 0 0"
"InfoWindow"="255 255 166"
"Menu"="239 235 231"
"MenuBar"="239 235 231"
"MenuHilight"="246 200 129"
"MenuText"="0 0 0"
"Scrollbar"="239 235 231"
"TitleText"="255 255 255"
"Window"="255 255 255"
"WindowFrame"="0 0 0"
"WindowText"="0 0 0"