Gatis Tomsons

rocket science

Ta nu beidzot silts

Nevaru vien nopriecāties, man darbā beidzot pieslēgts siltums :D Pēdējās dienās gaisa temperatūra ārā bija par kādiem 3 grādiem siltāka nekā offisā, man nācās pie datora sēdēt virsdrēbēs un nepārtraukti dzert siltu tēju :) ... beidzot tas ir beidzies.